Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında küresel ölçekte akademik mükemmeliyetin merkezi olmayı hedefliyoruz. Farklı kültürler ve geleneklere sahip öğrencileri bir araya getirerek, evrensel değerleri vurgulayan ve İslam'ın insana verdiği değeri ön plana çıkaran, çeşitliliğe saygılı, birleştirici ve hoşgörülü bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bilgiye ve ilerlemeye olan derin bağlılığımızla, ahlaki değerleri merkeze alan, küresel topluma pozitif katkılarda bulunan, farklılıklara saygı gösteren, bilgili, bilinçli ve sorumluluk sahibi liderler yetiştireceğiz. Bu şekilde, geleceğin dünyası için daha adil, hoşgörülü ve kapsayıcı bir vizyon oluşturmayı hedefliyoruz.

ok