Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Santral +90 342 909 75 00 - 20
Faks 0850 258 98 00
Santral Dahili 1359

Rektörlük

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir --- ---
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cihan Kaleli 1112 ---
Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Fahri Çepik 1002 ---
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Bilgin 1003 ---
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu 1004 ---
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir 1005 ---
Özel Kalem Tuğba Zor Vurman 1009 +90 342 909 7527
Rektör Yardımcısı Özel Kalem Sevgi Sultan Özkan 1129 ---
Genel Sekreter Mehmet Emin Arslan 1101 +90 342 909 75 39
Genel Sekreter Yardımcısı Sıraç Ekin 1104 ---
Yazı İşleri Müdürü Nezver Çelik 1121 ---
Hukuk Müşavirliği Melinda Bıçak 2001 ---
Genel Sekreterlik Sekreterlik 1100 +90 342 909 75 38
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ahmet Yücel 1011 ---

Güvenlik Noktaları

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Nizamiye ( Ana Kapı ) 1350 +90 342 909 75 20
Nizamiye ( Antepia ) 1352 ---
Nizamiye ( Öğrenci Girişi ) 1351 +90 342 909 75 21

Daire Başkanlıkları

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1201 +90 342 909 75 50
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1301 +90 342 909 75 58
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1401 +90 342 909 75 60
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1501 +90 342 909 75 66
Personel Daire Başkanlığı 1601 +90 342 909 75 62
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1701 +90 342 909 75 56
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1801 +90 342 909 75 64
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1901 +90 342 909 75 68

Dekanlıklar

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı --- ---
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 2605 ---
Hukuk Fakültesi Dekanlığı --- ---
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 2500 ---
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı 2100 +90 342 909 75 70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 2200 +90 342 909 75 74
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 2400 +90 342 909 75 76
Tıp Fakültesi Dekanlığı 2300 +90 342 909 75 72
Tıp Fakültesi Dekanlığı 2331 ---

Enstitüler

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3204 ---

Müdürlükler

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Yazı İşleri Müdürlüğü 1100 ---

Koordinatörlükler

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Kurumsal İletişim ve Medya Koordinatörlüğü Mehmet Torun 1125 ---

Bölüm Başkanlıkları

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2249 ---
Cerrahi Tıp Bilimleri --- ---
Dâhili Tıp Bilimleri --- ---
Ebelik 2418 ---
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2229 ---
Endüstri Mühendisliği Bölümü 2259 ---
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü --- ---
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü --- ---
Hemşirelik 2412 ---
İnşaat Mühendisliği Bölümü 2269 ---
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü --- ---
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü --- ---
Temel İslam Bilimleri Bölümü --- ---
Temel Tıp Bilimleri --- ---

Yüksekokullar

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Yabancı Diller Yüksekokulu 1060 ---

Meslek Yüksekokullar

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3001 ---
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3101 ---

Akademik Koordinatörlükler

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2231 ---
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 3305 ---

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

BAŞLIK KİŞİ DAHİLİ DIŞ HAT
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 3307 ---
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2313 ---
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2230 ---

Personel Listesi

AD SOYAD UNVAN BİRİM GÖREV DAHİLİ
Abdul Saltuk Buğra DAŞ Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3011
Abdul Saltuk Buğra DAŞ Öğr. Gör. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Elemanı 3011
Abdullah BATI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1501
Abdullah TAŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneci 1406
Abdulvehap ASLAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri 2402
Abdurrahim EKİNCİ Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2131
Abdurrahim EKİNCİ Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yrd. 2131
Abdurrahman DATLI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1901
Abdurrahman DOĞAN Öğr. Gör. Makine Programı Öğretim Elemanı 3112
Abdurrahman DOĞAN Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı 3102
Abdurrahman DOĞAN Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3112
Abdurrahman NEYAL Prof. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Adem ADEMOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yrd. 2612
Adem ADEMOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2612
Adem AKSOY Öğr. Gör. Makine Programı Öğretim Elemanı 3111
Adem AKSOY Öğr. Gör. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğr. Gör. 3111
Adem AKSOY Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3111
Adnan AKALIN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2110
Adnan AKALIN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Üye 2110
Adnan AKALIN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Başkan 3201
Adnan AKALIN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2111
Adnan AKALIN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Müdürü 3201
Adnan AKALIN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2110
Ahmet AKBAŞ Doç. Dr. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üye 0000
Ahmet AKBAŞ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. 2115
Ahmet AKBAŞ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. 2118
Ahmet AKBAŞ Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. 2115
Ahmet AKBAŞ Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü Doç. Dr. 0000
Ahmet AYDIN Öğr. Gör. Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. 3121
Ahmet AYDIN Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3123
Ahmet BÜYÜK Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Ahmet ÇELİK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmetli 1927
Ahmet KOÇAK Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memur 17 07
Ahmet ÖZTÜRK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü V. 1906
Ahmet YÜCEL Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Müdür V. 1011
Ahmet Hakan İNCE Öğr. Gör. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Öğr. Gör. 3306
Ahmet Hakan İNCE Öğr. Gör. Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Öğr. Gör. 3306
Ahmet Hakan İNCE Öğr. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. 3306
Ali AYTEK Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı 2203
Ali AYTEK Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. 2203
Ali AYTEK Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. 2203
Ali DÖNER Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. 2215
Ali GÜLÇİÇEK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Mühendisi 1207
Ali İmran KORKMAZ Öğr. Gör. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı 3021
Ali İmran KORKMAZ Öğr. Gör. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3021
Ali İmran KORKMAZ Öğr. Gör. Dr. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Elemanı 3021
Aliye BULUT Doç. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. 2318
Aliye BULUT Doç. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2318
Aliye BULUT Doç. Dr. Tıp Fakültesi Doç. Dr. 2318
Atakan ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Aysun SÖYLEMEZ Öğr. Gör. Fizyoterapi Programı Bölüm Başkan V. 3020
Aysun SÖYLEMEZ Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkan V. 3020
Ayşe ELKOCA Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 2404
Ayşe ELKOCA Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. 2404
Ayşe ELKOCA Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2404
Ayşe EMİNOĞLU Arş. Gör. Hemşirelik Arş. Gör. 2432
Ayşe EMİNOĞLU Arş. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Arş. Gör. 2432
Ayşe EMİNOĞLU Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2432
Ayşe Duygu ÖZBAŞ Öğr. Gör. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkan V. 3009
Ayşe Duygu ÖZBAŞ Öğr. Gör. Dr. Yaşlı Bakımı Programı Bölüm Başkan V. 3009
Ayşe Duygu ÖZBAŞ Öğr. Gör. Dr. Yaşlı Bakımı Programı Öğr. Gör. Dr. 3009
Ayşegül Burçin YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2312
Ayşegül Burçin YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üye 2312
Ayşegül Burçin YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2312
Ayşenur ÇALIŞKAN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Ayşenur ÇALIŞKAN Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Aziz Kürşat KİREÇCİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mühendis 1913
Bahar BANKOĞLU YOLA Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Batuhan BİLGİN Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Bayram BALA Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2216
Bedir TEKİN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Memur 1508
Behçet BATUR Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Behçet BATUR Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Bölüm Başkanı 2119
Bekir KARADAĞ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. 2114
Bekir KARADAĞ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Üye 2114
Bekir KARADAĞ Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. 2114
Bekir KARADAĞ Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü Doç. Dr. 2114
Bekir SOLĞUN Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1606
Bekir SOLĞUN Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü V. 1606
Bengisu TÜFEKÇİ Öğr. Gör. Dr. Fizyo GİBTÜ Öğrenci Kulübü Öğr. Gör. Dr. 3022
Bengisu TÜFEKÇİ Öğr. Gör. Dr. Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. Dr. 3022
Bengisu TÜFEKÇİ Öğr. Gör. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3022
Berat Doğan KAYA Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memur 17 12
Beşir ÇAKIR Arş. Gör. Hemşirelik Arş. Gör. 0000
Beşir ÇAKIR Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 0000
Beyhan ŞİMŞEK Öğr. Gör. İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. 3018
Beyhan ŞİMŞEK Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3018
Burcu ÇAKI DÖNER Arş. Gör. Dr. Hemşirelik Arş. Gör. 2424
Burcu ÇAKI DÖNER Arş. Gör. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2424
Burçin IŞIK Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 2403
Burçin IŞIK Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2403
Bünyamin DİKİCİ Arş. Gör. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2223
Bünyamin DİKİCİ Arş. Gör. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2223
Büşra ÖNDAR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd. 1806
Cahide BAŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Memur 2410
Cansu ÖZTÜRK Arş. Gör. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 2329
Cemal AKTÜRK Doç. Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. 2231
Cemal AKTÜRK Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. 2241
Cemal AKTÜRK Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2231
Cemal AKTÜRK Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Üye 2231
Cemal KUŞCİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmetli 1927
Ceren DİKİCİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mimar 1907
Cihan KALELİ Prof. Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. 2225
Cihan KALELİ Prof. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V. 2225
Cihan KALELİ Prof. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. 2225
Cihan KALELİ Prof. Dr. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üye 0000
Cihan KALELİ Prof. Dr. İslami İlimler Fakültesi Prof. Dr. 0000
Cihan KALELİ Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. 2225
Cuma KARAN Doç. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Doç. Dr. 0000
Cuma KARAN Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. 0000
Cuma KARAN Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı 0000
Cuma KARAN Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. 0000
Çağlar BAYAR Arş. Gör. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. 2614
Çağtay MADEN Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2429
Çağtay MADEN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2429
Çağtay MADEN Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. 2429
Çağtay MADEN Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2429
Çiğdem AKSU Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 2411
Çiğdem AKSU Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2411
Çiğdem ÇOBAN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Mühendisi 1212
Çiğdem KARACA Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2320
Çiğdem KARACA Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2320
Demet GÖZAÇAN KARABULUT Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölüm Başkanı 2417
Demet GÖZAÇAN KARABULUT Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı 2417
Demet GÖZAÇAN KARABULUT Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2417
Demet GÖZAÇAN KARABULUT Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkan V. 2417
Demet GÖZAÇAN KARABULUT Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı 2417
Demet GÖZAÇAN KARABULUT Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2417
Demet YILMAZKAYA GÖĞÜŞ Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi 0000
Demet YILMAZKAYA GÖĞÜŞ Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi 0000
Dilber TEKSİN DURANOĞLU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 1311
Durmuş GÜNEŞ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Memur 1312
Duygu AYAR Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 2412
Duygu AYAR Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2412
Duygu EVİS Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 0000
Duygu EVİS Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yrd. 0000
Duygu EVİS Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yrd. 1071
Ebru Sena ÇALIŞIR Arş. Gör. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 2336
Ebubekir İhsan AKTAŞ Tıp Fakültesi Hizmetli 0000
Elif BAYRAKÇI Arş. Gör. Ebelik Arş. Gör. 2418
Elif BAYRAKÇI Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2418
Elif ÖZDEMİR Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı 3012
Elif ÖZDEMİR Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3005
Elif Asena ÇULCU Arş. Gör. Dr. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 2324
Elif Esra OZTURK Doç. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı 2610
Elif Esra OZTURK Doç. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2610
Elifgül ÇAKMAK KAYA Öğr. Gör. Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. 3123
Elifgül ÇAKMAK KAYA Öğr. Gör. Bilgisayar Programcılığı Öğretim Elemanı 3123
Elifgül ÇAKMAK KAYA Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkan V. 3123
Elifgül ÇAKMAK KAYA Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3123
Emine KARACAN Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3008
Emine KARACAN Öğr. Gör. Yaşlı Bakımı Programı Öğr. Gör. Dr. 3008
Emrah KURTGÖZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Memur 3105
Emre ÖZER Öğr. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. 3307
Ercan YILMAZ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tekniker 1912
Ergün ÖZUSLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri 2206
Erol TAŞKIN Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Ersin BEKÇİOĞULLARI Tıp Fakültesi Tekniker 2319
Ersin ÇETİN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmetli 1928
Ertan ESENDEMİR Genel Sekreterlik Memur 1127
Ertan ESENDEMİR Yazı İşleri Müdürlüğü Memur 1127
Esin SAPÇI Öğr. Gör. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3007
Esin SAPÇI Öğr. Gör. Dr. Yaşlı Bakımı Programı Öğr. Gör. Dr. 3007
Eyyüp TUNCER Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2123
Eyyüp TUNCER Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2123
Eyyüp TUNCER Doç. Dr. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müdür 2123
Eyyüp TUNCER Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2123
Fadime BİÇER ŞAHİN Öğr. Gör. Ebelik Öğr. Gör. 0000
Fadime BİÇER ŞAHİN Öğr. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. 2422
Faruk DURMUŞ İslami İlimler Fakültesi Bilgisayar İşletmeni 2108
Fatma ŞAHİN Personel Daire Başkanlığı Memur 1609
Fatma TOPAL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Memur 1513
Fatma İrem GÖRKEM ÇETİNKAYA Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Koordinatör 0000
Fatma İrem GÖRKEM ÇETİNKAYA Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. 0000
Fatma Nur ÖZTEKİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Memur 2264
Ferhat ASLAN Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Ferhat ÇİFTÇİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü V. 17 04
Ferhat ÇİFTÇİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü V. 1704
Feride KOCA Arş. Gör. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 2325
Feridun BİLGİN Prof. Dr. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Başkan 0000
Feridun BİLGİN Prof. Dr. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V. 0000
Feridun BİLGİN Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Prof. Dr. 0000
Feridun BİLGİN Prof. Dr. İslami İlimler Fakültesi Prof. Dr. 0000
Fevzi ALTUNTAŞ Tıp Fakültesi Veri Hazırlama 2317
Feyza Zülal ÖZMANTAR Uluslararası Öğrenci Ofisi Memur 2703
Fırat BİNGÖL Öğr. Gör. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Öğretim Elemanı 3108
Fırat BİNGÖL Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3108
Fırat SEVİNÇ Doç. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2140
Fırat SEVİNÇ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Bölüm Başkanı 2140
Fırat SEVİNÇ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2140
Figen KURT Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmetli 17 10
Firdevs NAS Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Memur 3211
Fuat BADEMKIRAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknisyen 1910
Gamze TOPRAK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Memur 1510
Gökalp GÜZEL Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Gökhan TOPAL Öğr. Gör. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Öğretim Elemanı 3107
Gökhan TOPAL Öğr. Gör. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Öğretim Elemanı 3182
Gökhan TOPAL Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı 3103
Gökhan TOPAL Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı 3182
Gökhan TOPAL Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3107
Gökhan YAVUZ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknisyen 0000
Gökmen GÖKÇEK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1801
Gönül ELPEZE Öğr. Gör. Dr. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. 2435
Gönül ELPEZE Öğr. Gör. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2435
Gülfer YAKICI Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2322
Güllüzar OĞUZ Arş. Gör. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Güllüzar OĞUZ Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Gülüstan KÖSE Öğr. Gör. İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. 3039
Gülüstan KÖSE Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3008
Güneş GEZER Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 2127
Güneş GEZER Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 2127
Gürkan EYİGÜN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Gürkan EYİGÜN Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Hacı Osman MÜLAYİM Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Başkan 1701
Hakan DEMİR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkan V. 1301
Hakkı ŞAHİNALP Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar İşletmeni 2606
Halil ŞİMŞEK Personel Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1601
Halil İbrahim BORAZAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 1808
Halil İbrahim DEMİRÖZ Öğr. Gör. Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. 3010
Halil İbrahim DEMİRÖZ Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3010
Hamdiye ÇİFTÇİ Genel Sekreterlik Memur 1359/1360
Hamdiye ÇİFTÇİ Yazı İşleri Müdürlüğü Memur 1359/1360
Hamdullah ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2263
Hamdullah ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2263
Hasan BULUT Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Hasan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Hasan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Hasan ONURLU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şoför 1309
Haşim KARADAL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd. 1807
Hatice YILDIRIM Arş. Gör. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. 2436
Hatice YILDIRIM Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2436
Hatice Seren TATAR İslami İlimler Fakültesi Büro Personeli 2107
Hayati DENİZ Prof. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Hayati DENİZ Prof. Dr. Tıp Fakültesi Bölüm Başkanı 0000
Hayati DENİZ Prof. Dr. Tıp Fakültesi Prof. Dr. 0000
Hikmet DİNÇ Doç. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. 3001
Hikmet DİNÇ Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Üye 3001
Hikmet DİNÇ Doç. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Başkan 3001
Hikmet DİNÇ Doç. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 3001
Hikmet DİNÇ Doç. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2330
Hikmet DİNÇ Doç. Dr. Tıp Fakültesi Doç. Dr. 2330
Hilal BAĞLAN Genel Sekreterlik Memur 1132
Hilal BAĞLAN Yazı İşleri Müdürlüğü Memur 1132
Huriye YAŞAR Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. 0000
Hüseyin ALP Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 1507
Hüseyin AYSU Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknisyen 1928
Hüseyin Cahit YALÇIN Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Işılay KILIÇASLAN Öğr. Gör. Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. 3006
Işılay KILIÇASLAN Öğr. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. 3006
Işılay KILIÇASLAN Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3006
İbrahim ALŞİBLİ Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 1073
İbrahim ALŞİBLİ Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı 0000
İbrahim ALŞİBLİ Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı 1073
İbrahim ALŞİBLİ Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Üye 1073
İbrahim ÇEKİÇ Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2611
İbrahim KARADEMİR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmetli 17 10
İbrahim Halil KENGER Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üye 2313
İbrahim Halil KENGER Dr. Öğr. Üyesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müdür V. 2313
İbrahim Halil KENGER Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2313
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Hemşirelik Bölüm Başkan V. 0000
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Hemşirelik Bölüm Başkanı 2301
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkan V. 0000
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. 2401
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. 0000
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Tıp Fakültesi Bölüm Başkanı 0000
İbrahim Halil TÜRKBEYLER Prof. Dr. Tıp Fakültesi Prof. Dr. 0000
İbrahim Miraç ELİGÜZEL Dr. Öğr. Üyesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Dr. Öğr. Üyesi 0000
İpek ATİK Doç. Dr. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. 2214
İpek ATİK Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2214-3202
İpek ATİK Doç. Dr. Makine Programı Meslek Yüksekokul Müdür Vekili 2284
İpek ATİK Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. 2214
İpek ATİK Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Üye 2214
İpek ATİK Doç. Dr. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokul Müdürü 3101
İpek ATİK Doç. Dr. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü 3101
İpek TÜRKDÖNMEZ Arş. Gör. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 2327
İrfan KAPLAN Genel Sekreterlik Memur 1122
İrfan KAPLAN Yazı İşleri Müdürlüğü Memur 1122
İskender DAĞLI Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Büro Personeli 1709
İsmail TANRIVERDİ Dr. Öğr. Üyesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
İsmail TANRIVERDİ Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
İsmail ÜNAL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 1206
Kadir SAĞLAM Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. 0000
Kadir SAĞLAM Öğr. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğr. Gör. 0000
Kamile AKÇA Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Bölüm Başkanı 2430
Kamile AKÇA Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı 2430
Kamile AKÇA Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2430
Kasım GÜNDOĞAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmetli 1928
Kazım Ersin ALTINSOY Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Kenan TOYCU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Mühendisi 1214
Kübra AKSOY ÇINAR Öğr. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. 3305
Kübra AKSOY ÇINAR Öğr. Gör. Uluslararası İlişkiler Ofisi Dr. Öğr. Üyesi
Üniversite Koordinatörü
0000
Leyla ACAR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 1314
Leyla ÇİMEN Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2316
Leyla TUTAR Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3023
Leyla TUTAR Öğr. Gör. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Elemanı 3023
Lütfü AŞKIN Doç. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
M. Begüm KAYAR Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2303
M. Said UYANIK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Personeli 1208
Mahmud TEKİN Öğr. Gör. Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör 2200
Mahmut AKŞAHİN İslami İlimler Fakültesi Fakülte Sekreteri 2106
Mahsum AYTEPE Doç. Dr. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üye 0000
Mahsum AYTEPE Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd. 0000
Mahsum AYTEPE Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. 0000
Mahsum AYTEPE Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. 0000
Mahsum AYTEPE Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü Doç. Dr. 0000
Malik MUSTAFAOĞLU Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 2126
Malik MUSTAFAOĞLU Arş. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Arş. Gör. 2126
Malik MUSTAFAOĞLU Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 2126
Mehmet ARICI Dr. Öğr. Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2211
Mehmet ARICI Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2211
Mehmet ARICI Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2211
Mehmet ARICI Dr. Öğr. Üyesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Üye 2211
Mehmet DEMİR Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2121
Mehmet DEMİR Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2121
Mehmet DEMİR Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2121
Mehmet DEMİROK Makine Programı Bilgisayar İşletmeni 3106
Mehmet DEMİROK Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni 3106
Mehmet GÖK İslami İlimler Fakültesi Hizmetli 2199
Mehmet GÖK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hizmetli 0000
Mehmet GÖL Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd. 0000
Mehmet GÖL Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2311
Mehmet KARA Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri 2605
Mehmet KARATAPAN Arş. Gör. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Mehmet KARATAPAN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 2128
Mehmet ÖZTÜRK İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri 1051
Mehmet ÖZTÜRK Yabancı Diller Yüksekokulu Raportör 1051
Mehmet ÖZTÜRK Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri 1051
Mehmet TARAKÇIOĞLU Prof. Dr. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. 1100
Mehmet TARAKÇIOĞLU Prof. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2301
Mehmet TARAKÇIOĞLU Prof. Dr. Tıp Fakültesi Bölüm Başkanı 2301
Mehmet TARAKÇIOĞLU Prof. Dr. Tıp Fakültesi Dekan V. 2301
Mehmet TARAKÇIOĞLU Prof. Dr. Tıp Fakültesi Prof. Dr. 2301
Mehmet TAŞDELEN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2120
Mehmet TAŞDELEN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2120
Mehmet TAŞDELEN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2120
Mehmet TORUN Genel Sekreterlik Memur 1125
Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürlüğü Memur 1125
Mehmet Ali ARSLAN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni 3037
Mehmet Ali CANÇELİK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1201
Mehmet Ali EKİNCİOĞLU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri 3033
Mehmet Emin ARSLAN Genel Sekreterlik Genel Sekreter 1101
Mehmet Emin ARSLAN Hukuk Müşavirliği Genel Sekreter 1101
Mehmet Emin TÜLÜ Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 2124
Mehmet Emin TÜLÜ Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 2124
Mehmet Fatih BEKÇİOĞULLARI Arş. Gör. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2217
Mehmet Fatih BEKÇİOĞULLARI Arş. Gör. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2217
Mehmet Murat OKTAY Doç. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Mehmet Nezir ESİN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2116
Mehmet Nezir ESİN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2116
Mehmet Nezir ESİN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğr. Gör. 2116
Mehmet Sait VURAL Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2234
Mehmet Sait VURAL Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2234
Mehmet Şerif YEŞİLMEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Teknisyen 2260
Mehmet Tahir HÜSUNET Dr. Öğr. Üyesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dr. Öğr. Üyesi 2338
Mehmet Tahir HÜSUNET Dr. Öğr. Üyesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 2338
Mehmet Tahir HÜSUNET Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2338
Mehmet Turgay ÖZÇELİK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mühendis 1915
Mehmet Umut SALUR Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2222
Mehmet Umut SALUR Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2222
Melinda BIÇAK Hukuk Müşavirliği Avukat 2001
Mert KANDİLCİ Arş. Gör. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 0000
Meryem KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Meryem YİĞİT Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Memur 3034
Mesut YILMAZ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 1313
Metin BEDİR Prof. Dr. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Prof. Dr. 1005
Metin BEDİR Prof. Dr. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üye 0000
Metin BEDİR Prof. Dr. Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Prof. Dr. 1005
Metin BEDİR Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. 1005
Metin GÖKDENİZ Sağlık Bilimleri Fakültesi Tekniker 2425
Metin OLMAÇ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 0000
Mevlut BAHÇEVAN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1401
Mikail SAL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknisyen 1928
Mohamed ABDELREHEM Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 1074
Mohamed ABDELREHEM Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 0000
Mohamed ABDELREHEM Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 1074
Mohamed ABDELREHEM Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Koordinatör 0000
Mohamed ABDELREHEM Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Üye 0000
Muhammed Mehdi AKSOY Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2115
Muhammed Mehdi AKSOY Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2115
Muhammed Mehdi AKSOY Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2115
Muhammed Sait MECİDOĞLU Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Muhammed Sait MECİDOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Muhammed Sait MECİDOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Muhammet KALKAN Arş. Gör. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Arş. Gör. 2153
Muhammet KALKAN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 2153
Muhammet Yasin PAK Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2221
Muhammet Yasin PAK Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2221
Muhittin ÇİFÇİ Genel Sekreterlik Şef 1134
Muhittin ÇİFÇİ Yazı İşleri Müdürlüğü Şef 1134
Murat AKKUŞ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Bölüm Başkanı 2112
Murat AKKUŞ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi Üye 2102
Murat AKKUŞ Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı 2112
Murat AKKUŞ Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. 2112
Murat AKKUŞ Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü Doç. Dr. 2112
Murat ÇAKMAK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tekniker 1910
Murat EMİROĞLU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1302
Murat KAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şef 1928
Murat KORKMAZ Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2323
Murat ÖZTÜRK Hukuk Müşavirliği Avukat 2002
Musa ŞINEĞO Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Musa ŞINEĞO Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Mustafa AKBULUT Personel Daire Başkanlığı Memur 1608
Mustafa ATEŞ Dr. Öğr. Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2130
Mustafa ATEŞ Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2130
Mustafa ATEŞ Dr. Öğr. Üyesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dr. Öğr. Üyesi 2130
Mustafa DAĞDELEN Arş. Gör. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arş. Gör. 1078
Mustafa DAĞDELEN Arş. Gör. Mütercim Tercümanlık Bölümü Arş. Gör. 1078
Mustafa DEMİRBİLEK Dr. Öğr. Üyesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkan 2250
Mustafa DEMİRBİLEK Dr. Öğr. Üyesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2250
Mustafa DEMİRBİLEK Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı 2250
Mustafa DEMİRBİLEK Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2250
Mustafa DEMİRBİLEK Dr. Öğr. Üyesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Üye 2250
Mustafa DİNÇOĞLU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1402
Mustafa ÖZARSLANDAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şoför 1309
Mustafa ÖZARSLANDAN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memur 17 07
Mustafa ÖZTATLICI Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı 2335
Mustafa ÖZTATLICI Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2335
Mustafa ÖZTATLICI Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2335
Muttalip ÖZCAN İslami İlimler Fakültesi Veri Hazırlama 2143
Nadir MENDERES Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Nadir MENDERES Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Nazlı Hilal EKE Arş. Gör. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 2328
Nazmiye ELİGÜZEL Dr. Öğr. Üyesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2232
Nazmiye ELİGÜZEL Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2232
Nazmiye ELİGÜZEL Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2232
Nermin KAPTAN Öğr. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. 3114
Nermin KAPTAN Öğr. Gör. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Öğretim Elemanı 3114
Nermin KAPTAN Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3114
Nevzat GÖNDER Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Nezver ÇELİK Genel Sekreterlik Şube Müdürü V. 1121
Nezver ÇELİK Yazı İşleri Müdürlüğü Şube Müdürü V. 1121
Nihal ÜREN Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2321
Nur Ceren GÜVENÇ Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3024
Nur Ceren GÜVENÇ Öğr. Gör. Yaşlı Bakımı Programı Öğr. Gör. 3024
Nurettin AKCAN Dr. Öğr. Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Nurettin AKCAN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Nuriye Efe ERTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 0000
Nuriye Efe ERTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Nurullah ORUÇ Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Nurullah ORUÇ Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Orhan POLAT Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3025
Osman BİLGİN Prof. Dr. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Hukuk Fakültesi Dekan V. 1100
Osman BİLGİN Prof. Dr. İslami İlimler Fakültesi Üye 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Prof. Dr. 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Üye 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Başkan 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V. 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. 2201
Osman BİLGİN Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. 2201
Osman KURT Tıp Fakültesi Memur 2332
Ozan POLAT Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1602
Ömer ERDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2343
Ömer ERDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2343
Ömer IŞIK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hizmetli 2262
Ömer Faruk ÖZ Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 2142
Ömer Faruk ÖZ Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 2142
Ömer Faruk YETİM Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. 2129
Özge YARAN Öğr. Gör. Bilgisayar Programcılığı Öğretim Elemanı 3113
Özge YARAN Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3113
Özge Cennet AKBULUT Genel Sekreterlik Büro Personeli 1135
Özgür AKDOĞAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmetli 1928
Özgür PEKTAŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hizmetli 000
Özkan Ahmet ÇETİN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Programcı 1210
Özlem AKAY Doç. Dr. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Doç. Dr. 2333
Özlem AKAY Doç. Dr. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 2333
Özlem AKAY Doç. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2333
Özlem KARDAŞ KİN Öğr. Gör. Dr. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3040
Pijan SALTAN İslami İlimler Fakültesi Hizmetli 0000
Poyraz Demir KANDEMİR Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bilgisayar İşletmeni 3308
Poyraz Demir KANDEMİR Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Bilgisayar İşletmeni 3308
Poyraz Demir KANDEMİR Uluslararası İlişkiler Ofisi Bilgisayar İşletmeni 3308
Rabia TAŞDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üye 2315
Rabia TAŞDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2315
Remzi NAZLI Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Dr. 0000
Remzi NAZLI Öğr. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi 0000
Rukiye ÇİFTÇİ Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Sait İNAN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Sait İNAN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Sait İNAN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Salih ESİN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1804
Sami AÇIK Arş. Gör. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2235
Sami AÇIK Arş. Gör. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2235
Sebahat KUŞLU Arş. Gör. Hemşirelik Arş. Gör. 2423
Sebahat KUŞLU Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2423
Seçil EROĞLU Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 2314
Sedat GÜVEN Öğr. Gör. Makine Programı Bölüm Başkan V. 3181
Sedat GÜVEN Öğr. Gör. Makine Programı Öğretim Elemanı 3110
Sedat GÜVEN Öğr. Gör. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğr. Gör. 3110
Sedat GÜVEN Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkan V. 3181
Sedat GÜVEN Öğr. Gör. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3110
Sedat IŞIKAY Prof. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
Sedat ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Selim GÜLVERDİ Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. 2113
Selim GÜLVERDİ Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2113
Selma ELĞAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Memur 2261
Selma GÜLYEŞİL Arş. Gör. Endüstri Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2218
Selma GÜLYEŞİL Arş. Gör. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2218
Sema İÇEL Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 2431
Sema İÇEL Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2431
Sercan ÖZKAN Personel Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 1607
Serdar ELHATISARI Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. 2212
Serdar ELHATISARI Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. 2212
Serkan KIZILDAĞ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hizmetli 3100
Serkan TEMİR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1803
Sevgi KAYABAŞI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Memur 1509
Sevgi Sultan ÖZKAN Genel Sekreterlik Memur 1129
Sevim AKAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Memur 2400
Seyit Muhammed Enes PINARBAŞI Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Seyit Muhammed Enes PINARBAŞI Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Sibel TAT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Sekreter V. 3213
Sinan ÖZYURT Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 1076
Sinan ÖZYURT Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1076
Siraç EKİN Genel Sekreterlik Genel Sekreter Yardımcısı 1104
Songül KEKİL Arş. Gör. Ebelik Arş. Gör. 0000
Songül KEKİL Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 0000
Suna ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Suna ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı 0000
Suna ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi 0000
Süleyman AKBAŞ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri 3102
Sümeyye GÖREN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Büro Personeli 1708
Sümeyye NALBANT İslami İlimler Fakültesi Hizmetli 2199
Sümeyye NALBANT Yabancı Diller Yüksekokulu Hizmetli 0000
Şehmus DEMİR Prof. Dr. İslami İlimler Fakültesi Başkan 0000
Şehmus DEMİR Prof. Dr. İslami İlimler Fakültesi Dekan V. 0000
Şehmus DEMİR Prof. Dr. İslami İlimler Fakültesi Prof. Dr. 0000
Şehmus DEMİR Prof. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Rektör 0000
Şehmus DEMİR Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü Prof. Dr. 0000
Şerife KÜÇÜKHÜYÜK Arş. Gör. Tıp Fakültesi Arş. Gör. 2337
Şeyda KAYA Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkan V. 3019
Şeyda KAYA Öğr. Gör. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Elemanı 3019
Şeyma ÇEÇEN Arş. Gör. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2230
Şeyma ÇEÇEN Arş. Gör. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Arş. Gör. 2219
Şeyma ÇEÇEN Arş. Gör. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2236
Şeyma MONİS Arş. Gör. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Şeyma MONİS Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Şirin ÇELİKKANAT Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 2426
Şirin ÇELİKKANAT Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2426
Talip ÇEVİK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ambar Memuru 1308
Tarık TALAN Doç. Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. 2249
Tarık TALAN Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı 2249
Tarık TALAN Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Prof. Dr. 2249
Tarık TALAN Doç. Dr. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Üye 2230
Tarık TALAN Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı 2230
Tarık TALAN Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2230
Tarık TALAN Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Üye 2230
Tarık TALAN Doç. Dr. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Üye 2230
Tarık TALAN Doç. Dr. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. 2230-2249
Tarraf ALNAHAR Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 1072
Tarraf ALNAHAR Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1072
Tuba GÜN Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 0000
Tuba ÖZAYDIN Arş. Gör. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Tuba ÖZAYDIN Arş. Gör. Mütercim Tercümanlık Bölümü Arş. Gör. 0000
Tuğba İŞLER Öğr. Gör. İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. 3016
Tuğba İŞLER Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 3016
Tuğba KANARYA Arş. Gör. Ebelik Arş. Gör. 2239
Tuğba KANARYA Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2239
Tuğba ZOR VURMAN Rektörlük Şef 1009
Tuğçe ÜLKER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Diyetisyen 17 03
Uğur BOZKURT Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Programcı 1209
Uğur KORKMAZ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmetli 17 11
Usame TOKLU Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Usame TOKLU Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Arş. Gör. ****
Ümit BALIKÇI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sürekli İşçi 1928
Ümmügülsüm ÇELİK Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri 2302
Ümmügülsüm ÇELİK Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri 2306
Vakıf AKKUŞ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tekniker 1213
Vakkas KARDAŞ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tekniker 1909
Vasıf KARAGÜCÜK Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Bölüm Başkan V. 1070
Vasıf KARAGÜCÜK Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Bölüm Başkanı 1070
Vehbi GÖKDEMİR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memur 1809
Veli ÖZCAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Memur 3212
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı 1075
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. 1075
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üye 0000
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkanı 0000
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkanı 1075
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dr. Öğr. Üyesi 1075
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Başkan 1052
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü 0000
Vildan İNCİ KAVAK Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü 1052
Yasin ŞAHİN Doç. Dr. Tıp Fakültesi Doç. Dr. 0000
Yunus Emre YEL Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneci 1403
Yusuf KALINKARA Öğr. Gör. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğr. Gör. 1211
Yusuf KARADEDE Dr. Öğr. Üyesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2252
Yusuf KARADEDE Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2252
Yüksel TOKUR BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 2237
Yüksel TOKUR BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2237
Yüksel TOKUR BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı 2237
Yüksel TOKUR BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2237
Yüksel TOKUR BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı 0000
Yüksel TOKUR BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı 2237
Yüksel TOKUR BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Zafer ONUR Öğr. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. 2117
Zakir APUHAN Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. 0000
Zakir APUHAN Öğr. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğr. Gör. 0000
Zehra ÇERÇER Öğr. Gör. Dr. Ebelik Öğr. Gör. 2416
Zehra ÇERÇER Öğr. Gör. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. 2416
Zeki KESKİN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2103
Zeki KESKİN Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 2103
Zeki KESKİN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2103
Zeki YÜCEL İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1304
Zeki YÜCEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü 17 02
Zeki YÜCEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1702
Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2436
Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi 0000
Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 2437
Zeynep ARIÇ Arş. Gör. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Arş. Gör. 0000
Zeynep ARIÇ Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. 0000
Zeynep BAL Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 0000
Zeynep BAL Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 0000
Zeynep GÜNGÖRMÜŞ Prof. Dr. Hemşirelik Prof. Dr. 2401
Zeynep GÜNGÖRMÜŞ Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. 0000
Zeynep ULUDAĞ Tıp Fakültesi Sekreter 2300
Zeynep YÜKSEL Arş. Gör. Endüstri Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2242
Zeynep YÜKSEL Arş. Gör. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. 2242
Zeynep YÜKSEL Arş. Gör. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Arş. Gör. 2242
Zozan GÜLEKEN Doç. Dr. Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı 0000
ok