Öğrenci
 • Önlisans( Aktif / Pasif )552 / 0
 • Lisans( Aktif / Pasif )1136 / 0
 • Yüksek Lisans( Aktif / Pasif )70 / 0
 • Doktora( Aktif / Pasif )0 / 0
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )0 / 0


 • Aktif Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )1758
 • Pasif Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )0
Akademik Birimler
 • Etik Kurullar1
 • Fakülteler8
 • Enstitüler1
 • Meslek Yüksekokulları2
 • Yüksekokullar1
 • Bölümler18
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri2
 • Akademik Koordinatörlükler2
Akademik Personel
 • Prof. Dr.6
 • Doç. Dr.11
 • Anabilim Dalı Başkanı1
 • Öğretim Elemanı1
 • Öğr. Gör. Dr.2
 • Öğr. Gör.33
 • Dr. Öğr. Üyesi58
 • Arş. Gör. Dr.1
 • Arş. Gör.28
 • Bölüm Başkanı1
İdari Birimler
 • Genel Sekreterlik1
 • Daire Başkanlıkları8
 • Hukuk Müşavirliği1
 • Müdürlükler1
İdari Personel
 • Genel Sekreter V.1
 • Fakülte Sekreteri6
 • Meslek Yüksekokul Sekreteri1
 • Enstitü Sekreter V.1
 • Özel Kalem Müdürü1
 • Yüksekokul Sekreteri2
 • Daire Başkanı7
 • Şube Müdürü8
 • Şube Müdürü V.3
 • Şef1
 • Mühendis3
 • Bilgisayar Mühendisi2
 • Mimar1
 • Tekniker5
 • Teknisyen2
 • Avukat1
 • Programcı2
 • Bilgisayar İşletmeni8
 • Kütüphaneci2
 • Memur23
 • Şoför2
 • Güvenlik Görevlisi1
 • Sağlık Teknikeri1
 • Bilişim Personeli1
 • Hizmetli2
arrow_upward
ok