Öğrenci
 • Önlisans( Aktif / Pasif )1226 / 0
 • Lisans( Aktif / Pasif )2937 / 0
 • Yüksek Lisans( Aktif / Pasif )194 / 0
 • Doktora( Aktif / Pasif )0 / 0
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )0 / 0


 • Aktif Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )4357
 • Pasif Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )0
Akademik Birimler
 • Akademik Program5
 • Etik Kurullar2
 • Sempozyumlar / Kongreler / Forumlar1
 • Fakülteler8
 • Enstitüler1
 • Meslek Yüksekokulları2
 • Yüksekokullar1
 • Bölümler20
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri6
Akademik Personel
 • Prof. Dr.14
 • Doç. Dr.23
 • Öğr. Gör. Dr.7
 • Öğr. Gör.40
 • Dr. Öğr. Üyesi76
 • Arş. Gör. Dr.2
 • Arş. Gör.41
İdari Birimler
 • Genel Sekreterlik1
 • Daire Başkanlıkları8
 • Hukuk Müşavirliği1
 • Müdürlükler2
İdari Personel
 • Genel Sekreter1
 • Genel Sekreter Yardımcısı2
 • Fakülte Sekreteri5
 • Meslek Yüksekokul Sekreteri1
 • Enstitü Sekreteri1
 • Enstitü Sekreter V.1
 • Yüksekokul Sekreteri4
 • Daire Başkanı8
 • Daire Başkan V.1
 • Şube Müdürü9
 • Şube Müdürü V.2
 • Şef1
 • Mühendis3
 • Bilgisayar Mühendisi3
 • Mimar1
 • Tekniker8
 • Teknisyen7
 • Mali Hizmetler Uzman Yrd.2
 • Avukat2
 • Programcı2
 • Bilgisayar İşletmeni13
 • Kütüphaneci2
 • Büro Personeli3
 • Memur48
 • Şoför2
 • Bilişim Personeli1
 • Hizmetli14
 • Sürekli İşçi1
 • Veri Hazırlama1
 • Diyetisyen1
ok