Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, adında İSLAM kelimesi geçen ilk üniversite olmanın bilinci ve eğitim anlayışı ile aşağıdaki değerlere önem verir

Eğitim-Araştırmada Rekabetçi ve Öncü Bir Kurum Olmak

Akademik ve idari personel kadrosu ile eğitim ve araştırmalarda öğrencilerine gereken desteği vermek için çaba sarf eder, gelişen dünyada teknolojik yenilikleri takip ederek uygular

Önce İnsan Yetiştirmek

Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılıklarını gözetmeksizin insan olmanın değeri ve bilinci ile her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı benimser

Sorgulayan ve Gelişime Açık

İslam, Bilim ve Teknoloji konularındaki gelişmeleri özümseyen, çağın gerekliliklerine göre hareket eden, yenilikçi bir eğitim kurumu olmak

Toplumsal Etik Değerlere Önem Vermek

Bilimsel ahlaka önem veren, şeffaf ve akademik değerlere sahip bireyler barındırmak ve yetiştirmek

Aidiyeti Duygusunu Benimsetmek

Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmak

Özgüvene Sahip Olmak

Eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında problem çözme yeteneği gelişmiş cesaretli ve kararlı olmak

Tarih ve Kültürüne Bağlı, Coğrafi Sorumluluklarının Farkında Olmak

Sahip olunan tarihî, kültürel ve millî değerlere karşı duyarlı, bulunduğu coğrafyanın önemine haiz olmak

 • Mesleki alanda yeterliliğini kanıtlamış yönetici, uzman ve akademisyenlerin üniversitemiz kadrosunda yer alması
 • Tek Yerleşke Alanı Üzerine Kurulu Sessiz, Huzurlu ve Güvenli, Yerleşke ve Çevre Düzenlemesini Tamamlamış Bir Kampüs Ortamı
 • Her Bir Fakülte, MYO, YO ve Program-Bölüm İçin Ayrı ve Bağımsız Bina
 • Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Aktiviteler & Büyükşehir Belediyesi Kulüpler Birliği ile İnovasyon Kulübü Anlaşması
 • Tenis, Voleybol, Futbol Açık-Kapalı Spor Salonları
 • Başarılı Öğrencilerimize Çeşitli Burs Olanakları
 • GİBTÜ' ye Ait Kampüs İçi Kız Öğrenci Yurdu ve GİBTÜ' ye Ait Kampüs Dışında Erkek Öğrenci Yurdu
 • Kaliteli ve Çağdaş Eğitim Anlayışı
 • Yüksek Lisans, Doktora ve Yabancı Dil Olanakları
 • Tam Donanımlı ve Zengin Kütüphane Ortamı
 • Mesleki İhtiyaçlara Göre Oluşturulmuş Laboratuvarlar
 • Şehiriçi Ulaşım Kolaylığı
ok