İnovasyon, girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme odaklı eğitim vermek; etik, ahlaki ve milli değerlere bağlı maneviyatı yüksek bireyler yetiştirmek.

ok