İslami ilimler, sosyal bilimler ve fen bilimlerinin kapsamlı ve derinlemesine anlaşılması, araştırılması ve uygulanması için bir merkez olma hedefimizle, İslam'ın evrensel değerlerini ve modern bilimleri birleştirerek kapsamlı bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Öğrenci odaklı öğrenme yaklaşımlarımızın yanı sıra özgün ve yenilikçi bir şekilde, öğrencilerimizi hem akademik başarıya hem de kişisel gelişime teşvik edeceğiz. Farklı kültürel ve akademik geçmişlere sahip öğrencilere ve akademisyenlere kapsayıcı ve çeşitlilik odaklı bir ortam sunacağız. Amacımız, dünya vatandaşları olarak sorumluluklarını yerine getiren, hoşgörülü ve kapsayıcı bir toplum oluşturmaktır. Bu doğrultuda, bilimsel araştırma ve topluma hizmet etme konularında mükemmeliyeti teşvik ederek, dünyada pozitif bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

ok