1. Amaçlara ulaşmak için özdenetim ve dışdenetim değerlendirmelerine açık olmak.
  2. Bilgi paylaşım sürecinde şeffaf ve katılımcı olmak.
  3. Dürüstlük ve tarafsızlığı tüm süreçlerde temel almak.
  4. Güvenirlik, dürüstlük ve hesap verebilirliği temel almak.
  5. Görev yaptığı kuruma ait olma duygusuna sahip olmak.
  6. Kamu mallarının ve kaynaklarının kullanımı konusunda duyarlı olmak.
  7. Kurum ve toplum yararına verilen her türlü görevi yerine getirecek sorumluluk anlayışına sahip olmak.
  8. Üniversitede görevlerin yerine getirilmesinde kamu ve topluma hizmet bilincini taşımak.
  9. Verilen görevleri yerine getirmek, disiplinli olmak ve görevine düzenli devam etmek.
  10. Vizyon ve misyonuna bağlı kalmak.
ok