Prof. Dr. Şehmus DEMİR
Rektör
Rektörümüzün Özgeçmişi

Şehmus Demir, 1971’de Batman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Batman’da tamamladıktan sonra, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1993’te mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisansı, 2002’de de doktorayı bitirerek, 2004 yılında doçent, 2009 yılında da profesör oldu. 1994 – 2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri, Tefsir Anabilim Dalı bünyesinde görev yaptı. 2014 - 2021 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekan olarak görev yaptı. 2017-2020 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini üstlendi. Bunun yanı sıra;

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Ortadoğu ve Afrika Üniversiteleri ile İlişkiler Koordinatörlüğü,

Gaziantep Üniversitesi Suriye Güvenlikli Bölge Yükseköğretim Kurumları Koordinatörlüğü,

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği,

El-Cem’iyyetu’d-Devliyye li-Aksami’l-Luğati’l-Arabiyye: arabic-dep.org (Uluslararası Arap Dili Bölümleri Birliği ) Yürütme Kurulu Üyeliği gibi idari görevler üstlendi

Yayımlanmış Türkçe ve Arapça çeşitli kitapları ve Türkçe, Arapça, İngilizce çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.

ok