LOGOMUZUN TANIMI

1) İslam’ın sembolü olan hilal

2) Müslüman bilim insanları tarafından icat olunan ve bilim dünyasına kazandırılan "usturlap / astorlab" sembolize etmektedir.

3) Mevlana’nın "Pergel Metaforundan" esinlenerek oluşturulmuştur. Mevlana ben ‘"Pergel gibiyim pergelin iğneli ayağı sabittir dinimde, ama diğer ayağıyla 72 milleti dolanırım" demektedir. Pergelimizin sabit ayağı "Elif" gibi dik ve doğru, Anadolu’ya sapasağlam basmış, diğer ayağı ile devri alem yapar şekilde sembolize edilmiştir.

4) Logo iğneli ucu medeniyetin doğduğu topraklara basmış şekildedir. Üniversitelerin "üniversal" yönünü, bilimin evrenselliğini temsil etmektedir.

5) "Elif" harfi kullanılarak pergel figürü oluşturulmuştur. Elif harfi bilim insanının dik duruşunu temsil etmektedir.

6) Pergelin baş kısmında kullanılan sola eğimli uzantı Mevlana’ya atfen semah yapan semazenin Sikke-i Şerifi sembolize edilmiştir. Pergel dünya üzerinde hilal çizmektedir. Bu devr-i alemde kalem ucun usturlap üzerinde bıraktığı derecelenmeler, bilim insanlarımızın tarihte bıraktığı izleri sembolize etmektedir

ok