Menü Kapat

GİBTU’ dan BİLİM DÜNYASINA KATKI

Ülkemizde adında “İslam” ibaresi geçen tek üniversite olan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Akademik Dergisi “SIRAT” dergisi yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan hakemli dergide, İslam ilimleri başta olmak üzere felsefe, din bilimleri, eğitim, aile, İslam tarihi, İslam sanatları ve edebiyat alanlarında araştırmalara yer verilmektedir. 


Kuruluş aşamasında olan GİBTÜ Üniversitesi’nde Sırat Dergisi’nin ilk sayısının böyle kısa bir zamanda yayın hayatına başlamasında büyük bir özverisi ve desteklerinden dolayı Üniversite Kurucu Rektörü Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu’na teşekkür eden derginin sahibi ve İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin şunları belirtti.


“Kısa zaman içerisinde fakülte olarak böyle bir çalışmaya imza attığımız için gururluyuz. Bu dergi, büyük Akademik bir boşluğu dolduracak ve inşallah bundan sonraki zamanlarda da fakülte dergisinin en iyi şekilde yayın hayatına devam etmesi için gereken gayreti göstereceğiz. Öğrencilerimize ve akademik camiaya katkı sunmak için azami çabayı sarf edeceğiz.”

EnglishTurkish