Ülkemizde adında “İslam” ibaresi geçen tek üniversite olan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Akademik Dergisi “SIRAT” dergisi yayın hayatına başlamıştır. Yılda… ...